top of page

Kropps- og psykoterapi

Terapeutisk behandling med sykepleierfokus

  • 2 timer
  • 800 US dollars
  • Hos kunden

Tjenestebeskrivelse

En helhetlig terapeutisk og kroppslig tilnærming og behandling for deg som føler seg i ubalanse pga overbelastning eller sykdom. Jeg kan gi støtte til å stabilisere dine fem identitetssøyler: Kropp, arbeid/ fritid, interesser/ hobbys, økonomi, normer/ verdier. Psyke og fysiologien kan ikke skilles fra hverandre, samtidig er vår kropp sosial og integrert i naturen. Vi lever her og nå med fokus på fremtiden. Vår nåtid har preget oss til den som vi er i dag. Og likevel er vi så mye mer!


Kontaktinformasjon

+ +4790527805

heidi@dinkroppogsjel.com

Ulvikveien 4, Tønsberg, 3152


bottom of page