Skjermbilde 2.PNG

Din Kropp og Sjel

I livet møter vi utfordringer som kan være tunge å håndtere på egen hånd, det være seg akutte kriser eller langvarige belastninger. Jeg tilbyr terapi og støtte med utgangspunkt i en helhetlig tilnærming. Psyke og kropp kan ikke skilles fra hverandre!

 

Skaff deg det du trenger for din kropp - i den utstrekning der er nødvendig for din sjel

                                                                                                    Gresk filosof (55 - 135)

Balanse

        Din Kropp og Sjel handler om å

  • skape lyspunkter i hverdagen

  • finne og gjøre seg nytte av egne ressurser

  • ta vare på kroppen

  • fremme helse

  • gi omsorg

  • skape glede

  • skape verdig og meningsfull alderdom

  • ta vare på mellommenneskelighet