top of page

 Traumerterapi i gruppe

 

Ordet traume kommer egentlig fra den medisinske verden. Det betegner ytre påkjenninger kroppen ikke kan stå imot, så det blir skader eller sår.

 

Et psykologisk traume oppstår når psyken blir utsatt for en påkjenning den ikke har kraft nok til å stå imot.

Traumatiske hendelser kjennetegnes av at de er overveldende og vanskelig å bære. Tidligere trodde man hvis man oppleve flere traumer blir man sterke. I dag vet vi at det er omvendt.  Hvor mye kan en kropp bære? Det kan være å overleve eller være vitne til vold, en trafikkulykke eller en naturkatastrofe. Traumer oppleves forskjellig og reaksjonsmønsteret er individuelt.

Men i enkelte tilfeller kan traumatiske opplevelser føre til posttraumatisk vekst – en form for personlig utvikling knyttet til hendelsen. En slik vekst kan innebære at man setter mer pris på livet, ser nye muligheter, opplever styrkede relasjoner og kjenner på en ny indre styrke.

 

Bak psykisk traumer ligger ofte skjult skam og sorg.

Skam innebærer en negativ vurdering av deg selv, at du er ødelagt, knust, eller at det er noe galt med deg som menneske. Skam kan føre til en følelse av å være ødelagt, knust, merket, eller at det er noe galt med deg som menneske. Det er noe man ønsker å skjule for andre, så man ikke skal bli dømt eller avvist.

Mange som har opplevd traumer, får en opplevelse av å være merket eller krenket i så stor grad at det føles umulig å reparere igjen.

Flere velger å isolere seg selv, av frykt for videre avvisning fra omverdenen.

 

I gruppeterapi kan du få verktøy som vil få deg ut av spiralen av vonde følelser. Gjennom bruk av ulike terapeutiske metoder vil du få en dypere kontakt med deg selv, og dine reaksjon- og relasjonsmønstre.
Vi i gruppen vil jobbe sammen med samtaler og kreativt arbeid. Målet vil være å jobbe ressurskonsentrert som vil bidra til mestringsfølelse. Målet er også at du kan føle igjen –hele kroppen - og kan flytte tilbake til din kropp «ditt hus».

Du vil få med deg verktøy du kan bruke i hverdagen for at du skal ha det bra, og kunne skape de endringer du har behov for. Gjennom pusteøvelser og lette meditasjonsøvelser vil du få bedre kontakt med egen kropp og muligheten for å forløse fysiske spenninger. Du vil få en større forståelse av sammenheng mellom kropp, sinn og psyke, og at tanker og følelser setter seg i kroppen.

 

Det er viktig for meg å presisere at du aldri vil bli presset til noe eller måtte gjøre noe du ikke er klar for eller vil i terapien.

 

Dette er et tilbud til deg som ønsker å jobbe med dine relasjoner til andre mennesker. Dette kan dreie seg om vansker i nære relasjoner, vansker med å etablere relasjoner, ensomhet og usikkerhet i møte med andre, eller behov for å bearbeide tidligere vanskelige opplevelser.

 

Opplever du noe av følgende:

 
-  Du ønsker en endring i livet
-  Du ønsker bedre relasjoner
-  Opplever at du mangler balanse
-  Synes at du ikke strekker til
-  Hverdagen er stressende
-  Har møtt veggen eller er på vei dit
-  Går rundt med dårlig samvittighet
-  Synes det er vanskelig å si nei og sette grenser
-  Blir lett irritert eller sint
-  Bærer på en sorg 
-  Har stivhet eller smerter i kroppen
-  Føler deg nedstemt eller deprimert
-  Føler deg anspent eller har angst
-  Mangler glede i livet
-  Føler at du har mistet deg selv
-  Er veldig emosjonell eller følsom
-  Har dårlig selvtillit eller selvbilde
-  Føler at du lever som om du kun er til for andre
- Mangler kontakt til egen kropp
- Kritisk til egen kropp eller utseende
- Ønsker bedre kommunikasjon med andre
- Mangler tiltakslyst
- Har vært utsatt for vold eller overgrep
- Ønsker noen å dele tanker og følelser med
- Opplever indre uro
- Føler at det er noe som “skurrer” men du får ikke tak i hva det er 
- Har utfordringer i relasjon med partner
- Synes relasjonen til dine barn er utfordrende
- Har utfordringer i forbindelse med egen seksualitet
- Har en fornemmelse av eller husker traumer i barndommen
- Mangler vitalitet
- Ønsker å føle deg mer fri
- Ønsker å finne mer livsglede
- Ønsker mer overskudd i livet
- Ønsker å gi deg selv egenomsorg og egenkjærlighet

 

 

Så ta kontakt!
 

Følelser

Trygghet

bottom of page