top of page

           Informasjon

Hvordan integrativ psykoterapi fungerer i min praksis i Tønsberg

I en innledende uforpliktende samtale vil jeg stille deg noen spørsmål om din livssituasjon. Hvis du føler deg trygg med meg og ønsker å gå i videre i terapi, gjør vi en avtale og deretter utarbeider en plan med ønsket mål for terapien. Terapien er individuelt tilpasset dine behov. For å komme i gang med din prosess, anbefales det i begynnelsen å ta en time per uke. Ved slutten av terapien, er det ønskelig og anbefalt med en refleksjonssamtale – noe som vil være viktig for både for deg og meg.

I behandlingen vil du håndtere dine nåværende livsproblemer, familie og sosiale forhold i samtale og gjennom kreative metoder, teknikker og medier (tegninger, bilder, symboler, lyd...) om ønskelig. Involvering av ikke-verbale, fysiske fenomener, som kan avsløre ubevisste konflikter og lidelser, er av stor betydning. Livssituasjonen din bestemmer om stressende eller styrkende hendelser vil kommer frem. Du vil lære hvordan de påvirker din personlighet og ditt liv.

 

Forløp:

Vi vil sammen lage mål og plan for terapien. Du er eksperten på din egen livssituasjon. Jeg er profesjonell fagperson som basert på kunnskap kan bidra til å finne best mulige tiltak og tilrettelegging for at du skal få tilbake eller utvikle din helse og dermed et godt levelig liv. Integrativ terapi er basert likeverd mellom mennesker i alt arbeid, og derfor er det viktig at vi får en god relasjon i terapien.

 

Metoder:

Kunstterapi, bevegelsesterapi, samtaleterapi, oppmerksomt nærvær, imaginasjonsteknikker og grønn terapi (få kontakt med naturen vi er en del av).

    SAMMEN

bottom of page