Informasjon

Min tilnærming:

Som integrativterapeut benytter jeg ofte samtaler og kunstterapeutiske teknikker for å søke, finne og vekke ressurser, såkalt ressursorientert tilnærming. Samtidig bruker jeg oppmerksomt nærvær (mindfulness) for at du skal kjenne på egen kropp, såkalt kropps- og opplevelsesorientert tilnærming. Med et helhetlig perspektiv og fenomenologisk forståelse ønsker jeg å gi deg opplevelser som gjør deg kjent med deg selv på en ny og positiv måte. Jeg jobber med forskjellige bevegelsesteknikker fordi fenomenologien legger til grunn at kroppen husker mer enn våre kognitive funksjoner i hjernen.

Jeg har spesialisert meg innen terapeutisk behandling av langvarige (kroniske) smerter. Ved kronisk smerte kan følelser og tanker ofte være styrende. Forståelsen av smerte forutsetter anerkjennelse av din egenart. Ved å vektlegge forståelsen av din subjektive smerteerfaring, vil vi kunne være bedre i stand til å finne støttende og tilpassede tiltak i forhold til dine langvarige smerter.

 

Forløp:

Vi vil sammen lage mål og plan for terapien. Du er eksperten på din egen livssituasjon. Jeg er profesjonell fagperson som basert på kunnskap kan bidra til å finne best mulige tiltak og tilrettelegging for at du skal få tilbake eller utvikle din helse og dermed et godt levelig liv. Integrativ terapi er basert likeverd mellom mennesker i alt arbeid, og derfor er det viktig at vi får en god relasjon i terapien.

 

Metoder:

Kunstterapi, bevegelsesterapi, samtaleterapi, oppmerksomt nærvær, imaginasjonsteknikker og grønn terapi (få kontakt med naturen vi er en del av).

    SAMMEN

Org.nr. 919 649 771

+47 923 41 883

St. Olavs gt. 6  Tønsberg

© 2019 av Heidi Teschke.