top of page

Gruppeterapi kroniske smerte

I terapien vil vi ha fokus på stress, ressurser, mestring og balanse. Vi skal jobbe kropps- og opplevelsesorientert; vi skal bruke kroppen og bevegelse for å bli bevisst våre følelser og tanker. Kroppen husker mer enn hjernen. I behandlingen søker vi å integrere gode og nye opplevelser i kroppen uten at dette må forklares og forstås.

Jeg anbefaler gruppeterapi fordi å arbeide i en gruppe i seg selv er inspirerende. Dynamikken i en gruppe kan både motivere og ha smittende effekt. Videre har gruppeterapi et viktig sosialt aspekt. Min erfaring er at noen mennesker med langvarige smerter ofte ikke orker å være sosiale. Ved å ha terapi sammen med andre mennesker med langvarige smerter kan man utveksle erfaringer og utforske egne grenser i et forståelsesfullt miljø.

Vi er kreative vesener fra naturens side; vi trenger mennesker for å være mennesker.
Å være sammen og kreative er bevegelse i både fysisk og psykisk forstand. Mange har opplevd å miste troen på seg selv fordi smertene er dominerende og suger ut alt av energi. Med kreativt arbeid kan vi vekke opp glemte evner, oppdage nye talenter og ta vare på våre ressursene som er tilstede. Vi skal oppleve mestring. Gruppeterapien skal gi glede, trygghet og mulighet for et pusterom fra en krevende omverden.
Stress øker smerter som øker stress som øker smerter, og vi skal bryte denne onde sirkelen med bruk av oppmerksomt nærvær.

Gruppeterapien skal være stabiliserende og ikke tømmende. Vi skal unngå tidligere traumer og vonde opplevelser. Vi skal ha fokus på nåtid og fremtid!

Gjennomføring:

Gruppeterapien gjennomføres på onsdager fra enten 17.00 - 18.45 eller fra 19.15 - 21.00, tilsammen seks møter. Vi skal bruke både maling, collage, forskjellige, enkle bevegelsesteknikker, kroppsskanning og bevisstgjørende pusteøvelser. Fantasien ligger til grunn for alle teknikkene. 

Ved første møte skal vi bli kjent med hverandre, og jeg vil sette av tid for å svare på det dere har av spørsmål. Samtidig skal vi sammen sette opp grupperegler.

I sjette og siste møte avslutter vi gruppeterapien med en refleksjonsrunde. Det vil bli mulig å fortsette med gruppeterapien, og da vil det bli mer fokus på traumer og grensesetting.

Materialer vi bruker i terapien er inkludert i prisen. Ta med drikke – vann er best!

Til slutt er det viktig at dere som deltar i gruppeterapien er klar over at jeg kan ikke fjerne smertene deres. Jeg vil hjelpe dere i å bli kjent med dere selv på nye måter, og dette kan gi opplevelser av en bedre hverdag til tross for smerte. Etter hvert kan kanskje dette forandre hvordan dere opplever smertene i hverdagen.

bottom of page