top of page

Samtaleterapi

I terapien vil ordene og samtalen alltid være med. Integrativ terapi skiller seg fra en del andre psykoterapiretninger og har fokus på bevegelsesprodusert informasjon. 

Dette betyr at gjennom kroppslige erfaringer med for eksempel bevegelsesterapi, mindfulness og kunst- og uttrykksterapi kan du få kontakt med dine tanker, følelser, resurser og ferdigheter på et annet nivå, som igjen kan gi et større refleksjonsgrunnlag i samtalen.

I terapien kartlegges ressurser, mangler og overbelastninger i dine relasjoner og omgivelser. Jeg er alltid opptatt av din historie, din nåtidssituasjon og dine fremtidsutsikter. Alt dette virker inn på kropp, følelser og tanker, som igjen påvirker din identitet og selvfølelse og igjen til relasjoner til mennesker og verden rundt oss.

Prinsippet om likeverd og gjensidig respekt er basis i alt arbeid i integrativ terapi. Vi skal samarbeide om mål og plan for terapien. Du er ekspert på din egen livssituasjon, mens jeg som profesjonell fagperson arbeider kunnskapsbasert etter best mulig praksis for å legge til rette for at du kan se nye muligheter der situasjonen kanskje oppleves vanskelig.

                                                               Trygghet  

             

bottom of page