top of page

Heidi Elisabeth Teschke

Jeg har bodd i Tønsberg de siste 26 år og er mor til to voksne barn.
Min opprinnelse er svensk/tysk, og jeg har vokst opp i Sverige, Tyskland og Nederland.

Jeg er opptatt av at mennesker har det bra og valgte derfor å bli sykepleier. Som sykepleier er jeg opptatt av en helhetlig tilnærming og behandling. Psyke og kroppen kan ikke skilles fra hverandre! Derfor valgte jeg i senere år å utdanne meg til psykoterapeut og videre til integrativterapeut.

Mine største interesser er kunst, musikk, teater, yoga og reiseliv. På fritiden liker jeg å male. Naturen er viktig for meg, og jeg elsker å gå lange turer med mine nære og min hund.
Fire ord som beskriver meg: Omsorgsfull, sosial, menneskekjær og kreativ.

 

Jeg har 29 års erfaring som sykepleier og har vært ansatt ved Sykehuset i Vestfold i Tønsberg siden 1999. De siste 17 år har jeg jobbet som spesialsykepleier i anestesi, fra 2017 har jeg arbeidet som psykoterapeut i tillegg og fra 2019 også som integrativterapeut. Jeg har tilsammen 12 års universitetsutdanning innen helsefag.

Utdanning og kvalifikasjoner:

  • Sykepleierutdanning og videreutdanning i psykiatrisk sykepleie fra Tyskland.

  • Videreutdanning til anestesisykepleier.

  • Videreutdanning psykoterapi

  • Videreutdanning integrativ terapi

  • Mastergrad innen psykisk helsearbeid - terapeutisk smertebehandling

  • Mastergrad i anestesisykepleie - tema demens og ikke medikamentelle tilnærminger på operasjon

  • Praktiserer Yoga og meditasjon siden 2005

Heidi Teschke
bottom of page