top of page

Hva er integrativ psykoterapi?

Integrativ terapi er en psykoterapeutisk tilnærming som tilbyr en helhetlig behandling i henhold til vitenskapelige funn. Mennesket blir sett på som en hel kropp; sjel og ånd i sin kompleksitet.

Integrativ terapi benytter seg av helbredelses- og utviklingsprosesser for psykologiske, psykosomatiske og psykososiale sykdommer. Dets mål er å forbedre mentale forhold og eliminere symptomer på sykdommen. Å fremme en bedre livskvalitet og en helseatferd, samt utviklingen av ens egen personlighet, er målet i integrativ terapi.

Integrativ terapi beskriver mennesket som et kropps-sjel-sinn-emne i et sosialt og økologisk miljø i tidskontinuumet (fortid, nåtid, fremtid). Integrativ terapi ble utviklet av Hilarion Petzold (Tyskland) og hans kolleger som en praktisk, konsistent behandling bestående av elementer av forskjellige terapistrømmer. Det inkluderer begreper om psykoanalyse, gestaltterapi, psykodrama, terapeutisk rollespill og atferdsmodifisering. Flerperspektivtilnærmingen muliggjør multimetologiske behandlingsmetoder og alternativer.

 

 

Verbale og ikke-verbale teknikker

I tillegg til verbal utveksling bruker integrativ terapi også ikke-verbale teknikker i form av kreative medier. Bruken av kreative metoder skjer imidlertid alltid i samråd med pasienten.

Det terapeutiske forholdet mellom pasient og terapeut forstås som en intersubjektiv prosess, og en god relasjon er vesentlig i terapien. Fenomenene som kommer frem i denne prosessen er bevisste og ubevisste momenter for livsbegrensende, stressende, mangelfulle eller beskyttende hendelser. Disse kan stimulere eller fremme personlighetsutvikling og livsstil, slik at en fremtidsrettet, bærekraftig livsstilsendring blir mulig.

 

Mitt fokus som psykoterapeut

Som psykoterapeut er mitt hovedfokus forebyggende terapeutisk arbeid. Dette betyr at den terapeutiske prosessen er orientert mot å forhindre en dyp lidelse.

Et annet fokus i mitt terapeutiske arbeid er området personlighetsutvikling og utvikling av selvtillit og selvrefleksjon, hvor jeg gjerne vil støtte deg.

Leif og akvarell

MESTRING

bottom of page