Org.nr. 919 649 771

+47 923 41 883

St. Olavs gt. 6  Tønsberg

© 2019 av Heidi Teschke. 

Hva er integrativ terapi?

En solid teoretisk og faglig forankret innen psykoterapi rettet mot både individer og grupper med fokus på helse, støtte, mestring og personlig utvikling - alltid med hele livets vei som perspektiv.
 

Ressursorientert, kroppsbevisst og kreativitetsfremmende, med blikk for hele mennesket i den hele livssammenheng.

Begrepet integrativterapi blir brukt for å fremme forståelsen for at fokus er på helhet, ikke bare på psyken - en holistisk tenkning.

Med utgangspunkt i integrativterapi legger jeg stor vekt på filosofien
om at kropp, sjel og ånd er påvirket av tid og sted. Jeg ønsker derfor å jobbe stabiliserende og ressursorientert for dine psykiske, fysiske og sosiale behov.
Å forholde seg til det hele mennesket betyr for meg å gi støtte, hjelp, glede og mening med livet.

MESTRING