Hva er integrativ terapi?

En solid teoretisk og faglig forankret innen psykoterapi rettet mot både individer og grupper med fokus på helse, støtte, mestring og personlig utvikling - alltid med hele livets vei som perspektiv.
 

Ressursorientert, kroppsbevisst og kreativitetsfremmende, med blikk for hele mennesket i den hele livssammenheng.

Begrepet integrativterapi blir brukt for å fremme forståelsen for at fokus er på helhet, ikke bare på psyken - en holistisk tenkning. Integrativ terapi er opptatt av å se hvert enkelt menneske påvirket av det sosiale, miljøet vi lever i, arbeid og fritidsaktiviteter, den økonomiske situasjonen, historien/ fortid og nåtid og kulturbakgrunnen.

Med utgangspunkt i integrativterapi legger jeg stor vekt på filosofien
om at kropp, sjel og ånd er påvirket av tid og sted. Jeg ønsker derfor å jobbe stabiliserende og ressursorientert for dine psykiske, fysiske og sosiale behov.
Å forholde seg til det hele mennesket betyr for meg å gi støtte, hjelp, glede og mening med livet.

MESTRING

Org.nr. 919 649 771

+47 923 41 883

St. Olavs gt. 6  Tønsberg

© 2019 av Heidi Teschke.